885 321 321 juliuszrut@vp.pl

NASZA OFERTA

–  Wykopy pod budynki, przyłącza , oczyszczalnie
–  budowa dróg utwardzonych z kruszywa oraz płyt betonowych
–  oczyszczalnie przydomowe, szamba
–  budowa kanalizacji , instalacji wodnych wraz z przyłączami
–  oczka wodne i stawy
–  podbudowy pod polbruk drogi
–  niwelacja oraz kształtowanie terenu
– dostawa kruszyw
– przygotowanie terenu pod plac budowy ,
– wycinka drzew i krzewów
– wywóz ziemi i gruzu
– odsnieżanie