885 321 321 juliuszrut@vp.pl
– piasek budowlany -zasypowy
– piasek siany , płukany 0/2
-kruszbet (beton kruszony)
– mieszanka optymalna 0/31,5
-kamień płukany
-kruszywo łamane
-pospółka
szlaka ( żużel popaleniskowy)